Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Vi har lansert ny nettside, men mangler en del innhold
Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Tildelingskontor

- når du har behov for helse- og omsorgstjenester.

Tildelingskontoret er helse- og omsorgsavdelingens forvaltningskontor og kommunens koordinerende enhet.

Tildelingskontorets hovedoppgave er å svare på spørsmål, gi veiledning og behandle søknader om helse- og omsorgstjenester.

Kartlegging og utredning foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv. Dette innebærer større fokus på hverdagsmestring / rehabilitering og bruk av ny teknologi. Tjenestene gis i hovedsak innenfor områdene hjemmebaserte tjenester, opphold i institusjon (sykehjem og avlastning) psykisk helse og rus, kreftomsorg, demens m.m, samt personer med funksjonsnedsettelse.

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69