Tildelingskontor

- når du har spørsmål om, eller har behov for helse- og omsorgstjenester.

Tildelingskontoret er helse- og omsorgsavdelingens forvaltningskontor og kommunens koordinerende enhet.

Tildelingskontorets hovedoppgave er å svare på spørsmål, gi veiledning og behandle søknader om helse- og omsorgstjenester.

Kartlegging og utredning foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv. Dette innebærer større fokus på hverdagsmestring / rehabilitering og bruk av ny teknologi. Tjenestene gis i hovedsak innenfor områdene hjemmebaserte tjenester, opphold i institusjon (sykehjem og avlastning) psykisk helse og rus, kreftomsorg, demens m.m, samt personer med funksjonsnedsettelse.

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69