Bål og grilling

Om du skal gjøre opp ild utendørs må du være klar over at du har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann.

Det er den som antenner ilden som er ansvarlig for brannsikkerheten og å slokke ilden før stedet forlates. Brudd på denne aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Det betyr at du alltid må vurdere om det er forsvarlig å tenne opp ild.

I perioder med høy skogbrannfare, anbefaler vi at du ikke tenner kaffebål eller griller i skog og utmark. Sjekk farevarsler på yr.no før du skal ut på tur.
 

Bål i verneområder