Polarsirkelen friluftsråd

   

Polarsirkelen friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan hvor følgende kommuner er medlemmer: Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana og Træna.


Polarsirkelen friluftsråd

Polarsirkelen friluftsråd har samarbeid med grunnskolene og barnehagene i medlemskommunene. De arrangerer bl.annet årlig friluftsskole i medlemskommunene, og har samarbeidsprosjekt om helsefremmende skoler og barnehager, Lærende nettverk i skole og barnehage og Uteområdeplanlegging.
Friluftsrådet deler årlig ut prisen: Årets friluftsentusiast

Formålet for Polarsirkelen friluftsråd:
Polarsirkelen friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene og friluftsinteressene for øvrig:

  • Arbeide for at flere mennesker, i alle livsfaser og med ulike fysiske forutsetninger, benytter naturen i sunn aktivitet til alle årstider ved å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet – med spesielt fokus på barn og unge.
  • Søke å skape en økt forståelse for friluftslivets betydning for den fysiske, sosiale og mentale helsetilstand
  • Informere om og bidra til å utvikle regionens friluftsmuligheter for en økt utbredelse av friluftslivet generelt.
  • Motivere medlemskommunene til og bistå dem med kartleggings- og planarbeid innen området friluftsliv.
  • Bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører gjennom felles informasjons- og planarbeid vedrørende friluftslivet i regionen - og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver.

Friluftsrådet består av et medlem med varamedlem fra hver av medlemskommunene – samt evt. konsultative medlemmer med møte- og talerett.