Vannskuter

Den nasjonale forskrift om vannscooter er opphevet. Det betyr ikke at eventuelle lokale forskrifter er opphevet.

Hattfjelldal kommunestyre fastsatte den 29.oktober 1998 følgende forskrift, FOR-1998-10-29-1502.(Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal kommune, Nordland).

Denne lokale forskrift har følgende bestemmelse, jfr. §1, første ledd:

§ 1.Bruk av vannscooter er forbudt på alle vann og vassdrag i kommunen. Med vannscooter menes her kun farkoster som har form og utseende som en scooter, og som ikke er egnet for transport av varer, utstyr og lignende. Mindre båter kommer ikke inn under forbudet.

Det er denne forskrift som regulerer ferdsel med vannscooter i Hattfjelldal. Inntil Hattfjelldal kommunestyre eventuelt fastsetter andre bestemmelser, er bruk av vannscooter forbudt på alle vann og vassdrag i kommunen.

Les forskriften