Innendørs skytebaner i Hattfjelldal

Det er to innendørs skytebaner i Hattfjelldal. De er lokalisert på oppvekstsentrene i Hattfjelldal og Susendal.

Aktiviteten i skytebanene skjer via organisert trening fra de ulike lagene. Hovedfordeling av treningstid tildeles årlig i juli/august. Evt. ledig tid tildeles fortløpende gjennom året. Åpningstidene i skytebanene følger skoleruten.

Miniatyrskytebane Hattfjelldal oppvekstsenter (PDF, 408 kB)

Miniatyrskytebane Susendal oppvekstsenter (PDF, 404 kB)