Hattfjelldalsprisen

Hattfjelldalsprisen skal gå til en person eller organisasjon som gjør noe ekstra for at et skal være godt å bo i Hattfjelldal.

Kulturprisen i Hattfjelldal ble i 2010 endret til "Hattfjelldalsprisen".

Den nye prisen skal favne videre enn den gamle og kan gis til alle borgere, som på en spesiell måte har bidratt til et sosialt og pulserende miljø i kommunen. Det betyr at en person eller organisasjon som gjør noe ekstra for at det skal være godt å bo i Hattfjelldal, er aktuelle for prisen.

Det være seg kulturelt, sosialt, arbeid med barn og unge, noen som har startet opp/ driver bedrift eller ganske enkelt gleder sambygdinger.

Frist for å komme med forslag er 25.04.2023 

Det er ingen spesielle søknadsskjema for Hattfjelldalsprisen.

Kommunen ønsker at så mange som mulig sender inn forslag. 

Send forslag til post@hattfjelldal.kommune.no
eller Hattfjelldal kommune, O.T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal