Kulturskole

Kommunens kulturskole er et tilbud hvor elever som er interessert i musikk kan søke om opptak.

Søknadsskjema

Kommunens kulturskoletilbud er et tilbud for elever som er motivert for profesjonell undervisning og systematisk egeninnsats for å utvikle seg på ett eller flere instrumenter. I kulturskolen står elevenes opplevelse, utfoldelse, mestring og utvikling i sentrum. Vi har som mål å styrke barn og unges kompetanse - og bidra til at elevene utvikler kreative evner, faglig ferdigheter og samarbeidsevne som grunnlag for personlig utfoldelse.

Tilbud

Kulturskolen er et tilbud primært til elever i grunnskolen, men ungdom opp til 18 år og voksne kan også søke om plass. Det kreves ingen forkunnskaper for opptak i kulturskolen. Eleven bør ha eget intrument, gjelder ikke korpsinstrumenter.

Ta kontakt med kulturskolen for avklaring av hvilke instrumenter det kan gis opplæring på. 

Søknad

Hovedopptaket til kulturskolen er 1. juni, men vi tar imot søknader hele året. Hvis du ikke får plass i første omgang vil du bli satt opp på venteliste. Søkere på venteliste kan få plass i løpet av skoleåret.

Vedtekter for Hattfjelldal kulturskole (PDF, 409 kB)