Tidligpensjon i landbruket

Går du med tanker om å la yngre krefter overta gårdsdrifta og selv trekke deg tilbake?

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i næringa for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.

Hvem kan søke og hva kreves for å få tidligpensjon?

Tidligpensjon kan ytes som enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon. Enbrukerpensjon kan utbetales til jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år. Tobrukerpensjon kan utbetales til ektefelle/samboer som har tatt aktivt del i driften av foretaket og som har fylt 57 år.

Størrelsen på tidligpensjonen fastsettes i jordbruksoppgjøret.

Les mer ordninga

Søknad sendes direkte til Fylkesmannen i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere