Veterinær

Mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00 skal følgende tlf.nr. benyttes:  75 18 41 55.
Mandag – fredag kl. 16:00 – 08:00 nås vakthavende dyrlege på telefon 954 07 137.

Veterinæren tar primært imot bestillinger av oppdrag i tidsrommet kl 08.00–09.30. 
Vakttjenesten gjelder akutt hjelp og livstruende skader.
Andre henvendelser skal gjøres i ordinær kontortid.

Sakset fra Rammeavtale mellom Den norske veterinærforening (DNV) og Kommunenes Sentralforbund:(KS):

Plikter i veterinærvakten

Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold:

a)      å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14,

b)      å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern- eller næringsmessige hensyn, og

c)       å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse.

Deltaker i veterinærvakten som ikke har vakt og som ikke tar oppdraget selv, skal sikre at henvendelser blir henvist til vakthavende veterinær. Deltaker i Veterinærvakten som ikke har vakt, er på lik linje med andre veterinærer underlagt bestemmelsene om nødhjelp i dyrehelse-personelloven § 14.