Hattfjelldal Vekst- Hattfjelldal Kommunes Næringsutviklingsselskap

Hattfjelldal Vekst er Hattfjelldal kommunes næringsutviklingsselskap og ivaretar førstelinjetjenesten for etablerere og næringsutvikling i Hattfjelldal kommune

Ta kontakt med Hattfjelldal Vekst, v/Øyvind Nes, om så bare for å drøfte en idè du har. Han kan veilede deg videre i prosessen.

Facebook Hattfjelldal Vekst

Adresse

Hattfjelldal Vekst v/Øyvind Nes

Hattfjelldalsvollen 1A
8692 Hattfjelldal

mobil: 992 69 982

E-post: oyvind.nes@hattfjelldalvekst.no