Hattfjelldal Vekst- Hattfjelldal Kommunes Næringsutviklingsselskap

Hattfjelldal Vekst er Hattfjelldal kommunes næringsutviklingsselskap og ivaretar førstelinjetjenesten for etablerere og næringsutvikling i Hattfjelldal kommune

Ta kontakt med Hattfjelldal Vekst, v/Ida Granmo eller Eirik Hoff, om så bare for å drøfte en idè du har, så kan de veilede deg videre i prosessen.

Facebook Hattfjelldal Vekst

Adresse

Ida Granmo
Hattfjelldalsvollen 1A
8692 Hattfjelldal

mobil: 41 51 05 73

E-post: ida.granmo@hattfjelldalvekst.no

Eirik Hoff
Hattfjelldalsvollen 1A
8692 Hattfjelldal

mobil: 98 01 33 20

E-post: eirik.hoff@hattfjelldalvekst.no