Båndtvang

Hattfjelldal kommune har fra 2021 innført utvidet båndtvang i tillegg til alminnelig båndtvang, jfr FOR-2021-10-13-3133.

Hattfjelldal er en stor landbrukskommune, og sommer/høst går det mange beitedyr både på innmark og i utmark. Vær også oppmerksom på tamrein, som kan påtreffes hele året, både på norsk og svensk side av grensen.

Forskrift om hundehold/utvidet båndtvang, Hattfjelldal kommune, Nordland - - Lovdata

Utdrag fra forskrift:

§ 3.Om båndtvang

Alminnelig båndtvang etter hundeloven § 6, første ledd gjelder i perioden 1. april til     20. august. I perioden 21. august til 31. oktober er det utvidet båndtvang på områder der husdyr har rett til å beite, og faktisk beiter. Denne utvidete båndtvangen gjelder ikke for:

a. hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
b. gjeterhunder i landbruket
c. hunder som nyttes til reindrift
d. hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening/prøving for slik tjeneste
e. hund når den brukes til lovlig jakt, jakthundtrening og jakthundprøver sammen med eier/hundefører på områder der grunneier har gitt sin tillatelse.

I tillegg skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året:

a. i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b. i parker, på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.

Hundehold skal ikke krenke alminnelig ro og orden med vedvarende bjeffing eller annen utfordrende eller truende atferd.