Viltpåkjørsel

Ved påkjørt vilt, eller funn av skadet vilt skal politiet varsles på
telefon 02800.

Politiet registrerer hendelsen og varsler videre til viltvakt i Hattfjelldal kommune, som organiserer ettersøk og eventuelt avliving.

Husk merking ved veien, for mest effektivt ettersøk!

Skader på bil etter viltpåkjørsel registreres av politiet, som gir nødvendig informasjon videre til forsikringsselskapene. 

Alle observasjoner av dødt vilt skal meldes Hattfjelldal kommune for registrering.

Påkjørsel av husdyr/kjæledyr.

Hattfjelldal kommune har ikke ansvar for skadde husdyr/kjæledyr, og kan ikke rykke ut for å avlive disse. 
Etter Dyrevelferdsloven har alle som påtreffer dyr som er sykt, skadet eller hjelpeløst plikt til å hjelpe.  Eier eller politi skal kontaktes. 
Mattilsynet kan også kontaktes tlf 22 77 86 79 (dagtid) eller 22 40 00 00.