Årsplaner

Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen skal blant annet vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring.

Årsplan for Hattfjelldal oppvekstsenter avd. barnehage (PDF, 4 MB)

Årsplan for Susendal oppvekstsenter avd. barnehage (PDF, 4 MB)