Barn med spesielle behov 0-6 år

Dersom et barn har spesielle behov, kan han eller hun trenge ekstra oppfølging. Det gjøres en individuell vurdering av barnets behov, og det tilbys hjelp ut fra hvilke behov barnet har.

For at vi skal kunne gjøre vedtak om spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge en sakkyndig vurdering som viser barnets behov. Det er den Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) som gjør slike vurderinger. Barnehagene kan sende henvisning til PPT i samarbeid med foreldrene, men foreldrene kan også selv sende henvisning til PPT på eget initiativ. Det er kommunen som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT):

Hattfjelldal kommune er med i et interkommunalt samarbeid om Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)  med kommunene Vefsn og Grane. Tjenesten har kontor i Mosjøen.  

PPT Vefsn-regionen
E-post
Telefon 75 11 99 77

Besøksadresse:
Fearnleysgt 27, Mosjøen