Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er vedtatt en overordnet bestemmelse om at ingen familier skal betale mer enn 6% av den totale årsinntekten sin for barnehageplass

Søk 

Redusert foreldrebetaling - Makspris for en barnehageplass blir regulert hvert år. Den finner du hos utdanningsdirektoratet

Gratis kjernetid Familier med lav inntekt har også krav på gratis barnehage 20 timer i uka, når barnet er 2, 3, 4 og 5 år gammelt. Dette kalles gratis kjernetid. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet. Det vil si at det er mulig for foreldre å ha 20 gratis timer og betale for den resterende barnehagetiden for barnet.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må sendes til den kommunen barnet er folkeregisteret.

Dokumentasjon:
Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), for denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

Varighet:
Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Definisjon på husholdning
En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere. Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.