Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PPT for Vefsn-regionen er en pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal, samt Nordland fylkeskommune.

Vår oppgave er å være kommunenes rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PPT

PPT Vefsn-regionen

PPT Vefsn-regionen
E-post
Telefon 75 11 99 77

Besøksadresse:
Fearnleysgt 27, Mosjøen