SFO

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. Den har som mål å gi barna fra 1. - 4. årstrinn tilsyn og omsorg.  SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov helt opp til 7. årstrinn.

Søknadsskjema

 

Jorid Lande
SFO-leder
E-post
Telefon 75 18 48 80
Ann-Elen Sæterstad Olsen
Rektovre Aarborten skuvle/Rektor Hattfjelldal Skole
E-post
Telefon 75 18 48 83
Ingeborg Sæterstad
Rektovre Varntresken byjjienimmiejarnge/Rektor Varntresk oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 49 17