SFO

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. Den har som mål å gi barna fra 1. - 4. årstrinn tilsyn og omsorg.  SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov helt opp til 7. årstrinn.

Søknadsskjema

 

SFO

Lisbeth Krutnes
Rektovre Aarborten byjjienimmiejarnge/Hattfjelldal oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 48 83
Mobil 915 73 958
Wenche Daleng
Rektovre Såvsoen byjjienimmiejarnge /Rektor Susendal oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 49 13
Mobil 476 14 700
Inger Lise Bleikvassli
Rektor Varntresken byjjienimmiejarnge/Varntresk oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 49 17
Mobil 971 51 194