SFO

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. Den har som mål å gi barna fra 1. - 4. årstrinn tilsyn og omsorg.  SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov helt opp til 7. årstrinn.

Søknadsskjema

Betalingssatser (PDF, 979 kB)

 

Lisbeth Krutnes
Rektovre Aarborten skuvle/Rektor Hattfjelldal Skole
E-post
Telefon 75 18 48 81
Mobil 915 73 958
Marit Bjørnå Svendsen
Rektovre Såvsoen -Varntresken byjjienimmiejarnge/Rektor Susendal og Varntresk oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 18 49 17