Skolehelsetjenesten og LOS

Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud for deg som er elev i grunnskolen og videregående skole.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste. I skolehelsetjenesten har vi et nært samarbeid med skolen for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø.

Helsesykepleier, jordmor og los-koordinator arbeider med miljøskapende tiltak på skolene i kommunen. Helsesykepleier har kontor på skolen i sentrum, og prøver å være til stede der hver mandag. Her er det «åpen dør» for elever som ønsker å snakke med oss.

Mål for Skolehelsetjenesten

  • Fremme et godt psykososialt miljø på skolen
  • Forebygge mistrivsel, vold og overgrep, mobbing, fysiske  og psykiske plager blant barn og ungdom gjennom  gruppe- og individrettede tiltak.

Alle barn får tilbud om en helseundersøkelse før skolestart. Her inngår en helsesamtale med barnet og foreldrene samt en helseundersøkelse  gjort av lege. Det blir også tatt syn og hørselskontroll. Skolehelsetjenesten følger helsedirektoratets retningslinjer for tjenesten.

Alle elever i 2. og 8.kl blir innkalt til en helsesamtale hos helsesykepleier..

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om tiltak for å forebygge bruk av tobakk blant elevene.

Skolehelsetjenesten tilbyr å delta på skolens foreldremøter ved skolestart (1. trinn) og  i  løpet av 7.kl. Ellers deltar skolehelsetjenesten på foreldremøter på forespørsel fra lærere eller foreldre.

Skolehelsetjenesten bidrar i skolens samlivs- og seksualitetsundervisning.  Jordmor har videreutdanning innen vold og overgrep og sammen med helsesykepleier gjennomføres årlig undervisningsopplegget  «E e me» i  barnehage og skole. Målet er å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn.

Andre satsningsområder i skolehelsetjenesten:  Samtalegrupper for barn med to hjem,  Prosjekt «Alle har en Psykisk helse» i ungdomsskolen og Los-prosjekt.  

Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov.

Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesykepleier har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten har kontor på helsehuset i Nyborgveien 2 i Hattfjelldal.

Mandag og torsdag kan du treffe helsesykepleier i 2. etasje på Hattfjelldal Oppvekstsenter.
Helsesykepleier kan disse dagene kontaktes på tlf. 78 18 48 43

Barn og unge i Hattfjelldal, som har behov for å snakke med helsesykepleier, kan også ta kontakt på Snapchat.
Helsesykepleier er tilgjengelig på Snap på hverdager (mandag-fredag) mellom klokken 08.00-15.30. 

 

Helsestasjon og Skolehelsetjenesten i Hattfjelldal på Facebook

 

 

 


Los-Hattfjelldal

Skolehelsetjenesten har et prosjekt som heter oppfølging og losfunksjon for ungdom. Denne skal ivareta ungdom som har utfordringer knyttet til mestring og trivsel i skolen. Vi tilbyr samtaler med ungdommene, samarbeid med foreldre, individuelle tiltak og miljøskapende arbeid i skolen. Vår hovedmålgruppe er ungdom i alderen 12-16år.

Prosjektmål:

Økt grad av mestringsfølelse, trivsel og sosial fungering blant ungdom,både på skole og fritid.

Langsiktig mål:

Redusert frafallsprosent i videregående skole.

Hvis man ikke trives på skolen, mangler venner eller har det litt vanskelig kan man få oppfølging gjennom LOS. LOS kan da lage et spesialtilpasset opplegg for en kort eller lenger periode.

Det kan være leksehjelp, samtale, en alternativ skoletime i gruppe eller alene, eller det vi sammen kommer frem til er det beste for den enkelte.

LOS kommer også til å jobbe forebyggende med følgende:

  • Ha faste møter/tilstedeværelse på klubben
  • Hybelkurs for 10.klasseelever
  • Miljøskapende arbeid i skolen
  • Tilbud om skolelunsj
  • Prøve å få til aktiviteter etterspurt av ungdommen
  • Foreldrekurs i psykologisk førstehjelp
  • Kurs for elever og foreldre om nettvett og bildedeling på nett
Tora B. Mjølkarlid
Skïemtjesåjhtere/Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 18 48 75
Mobil 97 61 58 73
Mette Hagen
Maanajvaarjelimmie Konsuleente/Skolehelsetjenesten LOS-koordinator/Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 75 18 49 05
Mobil 99 34 59 91
Heidrun Sjåvik Vollan
Tsegkietnie/Jordmor og Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 75 18 49 42
Mobil 41 56 73 52

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

Nyborgveien 2