Akseltrykksbegrensning er innført på disse veiene pr. 26.04.24

Akseltrykkbegrensning 3 tonn - Klikk for stort bilde

Veier som er akseltrykksbegrenset pr 26.04.24:

  • Unkervassveien
  • Sørsiveien Susendal
  • Harvassdalsveien
  • Kvalpskarmoveien
  • Garsmarkveien
  • Øver-Oladalen
  • Ørjedalsveien
  • Valmåsen
  • Tvildalsveien
  • Famvassveien

 

 

Unntak gjelder for melketransport, renovasjon og brøytekjøretøy.

Dette gjør vi med hjemmel i Vegtrafikklovens §7.

Johan Stångberg
Ingeniøøre goevtesne/Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 18 48 17
Mobil 48 49 84 66