Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Hattfjelldalshallen åpnes opp for bruk iht. disponeringsplanen 2019/2020.

Ansvarlig for hver enkelt gruppe skal påse at alle overholder retningslinjene iht. veilederen fra myndighetene.

Vi er midt i kalvingstida for rein i Nordland. Både kalv og simle er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunder i bånd.

 

 

 

Det blir friluftsskole i sommerferien i år også!

Det vil igjen være mulig å besøke beboere på sykeheimen og på Bo&Service, og i den forbindelse er det utarbeidet egne rutiner.

Pårørendetelefon
Sykeheim 1. etg - 480 67 286
Sykeheim 2. etg. - 480 59 831
Hjemmetjenesten - 481 17 187

 

Vi trenger flere hender!
Er du over 18 år, og har lyst og anledning til å jobbe som vikar i en periode; ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

 

 

Hattfjelldal kommune ønsker å gi råd om smittevern til befolkningen og til virksomheter. Det er hver enkelt bedrift/ virksomhet som har ansvar for at smittevern- reglementet blir fulgt. 

Hattfjelldal kommune skal også drive tilsyn med virksomheters etterlevelsen av smitteverntiltak. Kommunen kan gi pålegge etter smittevernloven. 

 Det understrekes at selv om skolene nå åpnes igjen, vil det ikke være snakk om normal skoledrift. Skolehverdagen vil preges av en rekke begrensninger for å ivareta smittehensyn. Dette påvirker hvordan driften kan organiseres. Begrensningene omfatter redusert kontakthyppighet, avstand, gruppe-størrelse osv.