Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Hattfjelldal-, Susendal- og Varntresk oppvekstsenter har sammen med Ada Einmo Jürgensen startet arbeidet med prosjektet «Kunst i Hattfjelldal», med fokus på norsk og samisk kultur, lokal kultur, kunst, natur og landskap i kommunen. Med dette som bakgrunn har de definert sin kunstneriske versjon av hva de forbinder med Hattfjelldal kommune.

Skolekoret synger kl 15:45
Julegrana tennes  kl 16:00


Husk: Hold avstand og følg vanlige hygieneregler!

PS. Nissen er dessverre i karantene, men er ikke syk.....

Vi er midt i en Covid-19 pandemi, og vi ber om at alle hjelper hverandre til å minske antallet nærkontakter og begrense sosiale kontakter med andre mennesker. ​​​​​​

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Webinar for foreldre til barn og ungdom.

Onsdag 11.november
kl 20.15 -21.00

BESØKSTID kl.11-13 og kl.17-19 
Besøk gjennomføres på pasientrom -  MAX 2 besøkende ved hvert besøk.
Ring avdeling for å avtale tidspunkt for besøk    
1.Etg 48067286 eller 2.Etg 48059831

 

Alle reisende som kommer derfra til Norge fra om med midnatt, natt til lørdag 26. september, blir ilagt ti dagers karantene.
Det er endringer vedr innreise fra flere land og regioner.
Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon.