Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Søndre Helgeland miljøverk IKS (SHMIL) ønsker å gjøre endringer i renovasjonsforskriften, og den legges nå ut på høring.

Tirsdag 10. august arrangerer Los aktivitetsdag i Trollvarparken i Mosjøen 

Pr 22.07.21 
Hittil har vi vaksinert:

1. dose - 644 stykker 
2. dose - 400 stykker 


 

    

 

 

 

 

 

Det er nå 10 år siden 22. juli 2011, og den tragiske hendelsen vil bli markert i Hattfjelldal. Hattfjelldal kommune ønsker å bidra til at kampen for demokrati og politisk arbeid blir løftet frem. 

I denne uka vil det ikke være mulig å kjøpe treningskort, leie utstyr fra utstyrssentralen, eller få utført andre tjenester av Servicekontoret.

Dette skyldes ferieavvikling.

Fra uke 29 til valgdagen 13.september, kan du sjekke om du står i manntallet for Hattfjelldal kommune.
Manntallet vil bli lagt ut til ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret på Rådhuset.

I uke 29 vil det ikke være mulig å oppdatere nøkkelkortet til treningsrommet. Nøkkelkortet kan oppdateres mandag, onsdag og fredag mellom kl. 10:00-14:00 i uke 27 og 28.

Dette skyldes ferieavvikling.

Hattfjelldal kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse for brøyting/snørydding av kommunale veger, plasser og kryss fra sesongen 2021/2022 og 5 år fremover.

Oppdraget omfatter i hovedsak snøbrøyting på vegnettet.

Bildet av fjellet Hatten

Forslag til kommunedelplan energi- og klima er i formannskapsmøte 30.06.21 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14, og legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker.

Vi har fått forespeilet hvor mange doser vi vil få i sommer.
Dette er litt usikre tall, så her kan det bli endringer.
Du vil bli oppringt for innkalling til vaksinering.