Enkelte veier kan være stengt for fremkommelighet.

Vis hensyn!

Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftslivstiltak i kommunene. 
I 2022 er det satt av 90.000, - til fondet, kr. 15 000, - pr kommune.

Søknadsfrist for midler i 2022 er 30.09.2022

For å snu en negativ trend med fraflytting, er det avsatt kr 200.000,- pr år i 4 år til bygdeutvikling i grendene/sentrum i Hattfjelldal.

Det nå mulig for grendelag, bygdelag og sentrumslag og søke om tilskudd til bygdeutvikling for å skape bolyst.

Søknadsfrist: 1. oktober

 

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn. Materialet brukes for å få oversikt over bjørnebestanden i landet.

Oppfordringen kommer fra Rovviltnemnda og Statsforvalteren.
De utlover dusør for innsamlede prøver som ved DNA-analyse viser seg å være fra bjørn.

Landbruksforvaltningen i Hattfjelldal kommune inviterer alle kommunens bønder og deres kjære på
kveldsmatmøte torsdag 15. september
klokken 20:00 på Fjellfolkets Hus.


Marita Bjørnvik Overmo fra Norsk Landbruksforvaltning
kommer for å prate om produksjons- og miljøtilskudd.
Ellers er det åpent for spørsmål og mingling.
Det vil bli enkel servering av brødmat og kaffe.

Arrangementet er gratis, men siden det er matservering blir det påmelding.
Påmelding sendes innen 13. september
til Hanne Bråten på epost:
hanne.braten@hattfjelldal.kommune.no
eller på telefon 97473612.
Velkommen til en hyggelig kveld 

 

 Minner om at søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd, produksjonstilskudd og avløsertilskudd er 15. oktober. 

Velkommen til digital skogkveld om ungskogpleie
7.september. kl. 20:00.


Påmeldingsfrist: tirsdag 6. september. 

Arrangementet er gratis.

Under Natt i naturen inviteres hele Norge til å ta en natt ute i det fri. Dette er en del av friluftslivets uke som arrangeres over hele landet

Bli med du også lørdag 3. september.

Nordland fylkeskommune inviterer alle interesserte i Hattfjelldal til et innspillsmøte om ung inkludering.

Sted: Sijti Jarnge – samisk kultursenter

Tid: Klokken 12.00 – 14.00