Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Med virkning fra 18. januar 2021 kl 1700 er følgende grupper unntatt fra kravet om å benytte godkjente grenseoverganger:

  • Reisende som utfører varetransport, jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav e
  • Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende innenfor de fastsatte kategoriene), jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav f.

 

Det innføres obligatorisk testing ved grensepassering for personer som har oppholdt i områder med karanteneplikt fra mandag 18.januar kl. 1700.

Det vil si at 24 timers regelen for å teste seg bortfaller og at alle som passerer grensen skal testes ved grensepassering. Nærmeste åpne grensepassering for oss er Umbukta.

Kommunestyret vedtok 16.12.20 nye betalingssatser for kommunale tjenester 2021. 

 

 

Sjef Heimevernet har besluttet at fredag 4. desember 2020 skal benyttes til denne markeringen. Dagen er valgt fordi Heimevernets årsdag, 6. desember, i år faller på en søndag. Heimevernets soldater oppfordres til å bære sin militære uniform til, fra og på jobb, forutsatt at arbeidsgiver godkjenner dette.

 Åpning ved Susendal oppvekstsenter fredag 18.desember kl 14.00.