Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Bildet av fjellet Hatten

Kom med innspill på friluftslivets ferdselsåreplan i Hattfjelldal.

Fra dette tidspunkt skal alle henvendelser som gjelder skatteoppkreveroppgaver rettes til Skatteetaten.


 

 

 

Hattfjelldal kulturstue: 20.10.20 kl.19:00

Varntresk: 21.10.20 kl.19:30

Susendal: 02.11.20 kl.19:00

Alle reisende som kommer derfra til Norge fra om med midnatt, natt til lørdag 26. september, blir ilagt ti dagers karantene.
Det er endringer vedr innreise fra flere land og regioner.
Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon.

Fra 1. oktober skiftes 8690 Hattfjelldal ut med fem nye postnummer.
Dvs. at alle adresser som har 8690 Hattfjelldal endres. Postboksadressene endrer ikke postnummer.
Her finner du ditt nye postnummer (PDF, 184 kB)

 

Aleksander Millang (37) har takket ja til stillingen som prosjektmedarbeider i prosjektet Digitale Helgeland, og starter 19. oktober. Han kommer fra stillingen som seniorrådgiver i divisjon innkreving i Skatteetaten, hvor han har jobbet i et av de største digitaliseringsprosjektene Skatteetaten har initiert de siste 10 årene. Før det var han informasjonssjef ved Statens innkrevingssentral.