Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Flere løyper vil sannsynligvis åpnes i løpet av kvelden.

Følg med på løypekartet

Dette er oppdatert til enhver tid.


Løype fra Pantdalen, over Unkervatn og til Hals, fra Finnes og hele runden på Røssvatnet (inkludert Vesterbukta) er åpnet.

Vær obs på at det er fare for overvann og krav på alle islagte vann og myrer.

Ønsker dere en riktig god tur, og vær varsom. 

Et  nyttig kurs for deg som har problemer med søvn. 

Påmeldingsfrist: 22.mars.
For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Anne Kristine Sørdal eller Malin Røyseng på telefon eller e-post.

Begrenset antall plasser.

Kommunestyret i Hattfjelldal har vedtatt at eiendomsskattesatsen for eiendommer med bolig og fritidsbolig for skatteåret 2021, er 4 promille. Øvrige eiendommer har skattesats 7 promille.

Skatteseddel sendes til hver enkelt eiendomsbesitter.
I tillegg legges skattelistene ut til offentlig ettersyn fra og med 26. februar til 19. mars 2021.
Sted: Servicetorget, Hattfjelldal kommune, og på kommunens hjemmeside.

Klage på takst/skatt fremsettes skriftlig innen seks uker fra takstene ble lagt ut til offentlig ettersyn, dvs. innen 9. april 2021.

Les mer om klageadgang her.

Sommerens vakreste eventyr!

Hattfjelldal, uke 30, Mandag til onsdag på Sørtjønna.

Påmelding starter 22.3. kl. 0900. på www.deltager.no

Kommunestyret har gjort vedtak om fastsetting av åtte nye løyper

 

Hittil har vi vaksinert:
1. dose - 108 stykker (herav 22 helsepersonell)
2. dose - 60 stykker (herav 11 helsepersonell)
Denne uka vaksinerte vi bare andredoser.

Vi ber deg allerede nå ta stilling til om du vil vaksineres, og oppfordrer alle som får tilbud om å takke ja.

Med bakgrunn i værvarslingen og generell stor snøskredfare er vi nødt til å stenge scooterløypene fra og med nå og inntil videre.

Vi kommer med mer informasjon etter nedbørsperioden.

Vi minner om at åpningstiden i hall og basseng følger skoleruten.

Det vil derfor være stengt i uke 9.

 

Det meldes store nedbørsmengder i dagene som kommer. Dette kan medføre vanskelige kjøreforhold, flom og fare for sørperas i utsatte områder.

Vær varsom, kjør forsiktig!