Hele løypenettet for snøskuter i Hattfjelldal kommune stenges midlertidig, med umiddelbar virkning.

Stengingen skyldes fare for sørpeskred og vann i løypene. Løypene åpnes igjen så snart som mulig.

Nå lanseres portalen VelgHattfjelldal.no, rettet mot tilflyttere, gründere og bedrifter 

Det ventes onsdag STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Nordland (region Ofoten, Salten, Svartisen, Helgeland)

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.

I gruppa fokuserer vi på åtte ulike temaer som handler om god kommunikasjon og forståelse mellom barn og foreldre.

Det vil bli 6 kveldsmøter utover vinteren.

Passer for alle foreldre!

Påmelding innen den 21.01.22.
Planlagt oppstart den 31.01.22

 

I uke 2 vil alle over 18 år, hvor det har gått 20 uker siden dose 2, få tilbud om dose 3.

Frisklivssentralen planlegger å arrangere «Bra Mat kurs For Bedre Helse» i januar og februar. «Bra Mat For Bedre Helse» er ett endringsbasert kostholdskurs som går over fem kvelder (tirsdager). Med utgangspunkt i mottoet «små skritt for varig endring» skal kurset motivere deltakere til endring av kostholdsvaner.

Deler av løypenettet for snøskuter i Hattfjelldal kommune åpnes 1. januar 2022 kl. 07.00

På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester må kommunene nå gjøre en tydeligere prioritering av hvem som skal få hurtigtester utdelt.

Dersom du ikke er i de prioriterte gruppene nevnt nedenfor, ber vi deg selv om å kjøpe hurtigtest i butikk eller apotek.