Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Garsmarkveien og Ørjedalsveien er nå stengt inntil videre pga. teleløsning.

Andre kommunale veier kan bli stengt på kort varsel.

Hittil har vi vaksinert:
1. dose - 239 stykker (herav 40 helsepersonell)
2. dose - 109 stykker (herav 21 helsepersonell)

 

Regjeringen innfører det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. Det  blir også lettelser i reglene for Hattfjelldal kommune fra samme dato.

Fredag 16. april åpnes dørene igjen ved Hattfjelldal Rådhus. 

I henhold til Hattfjelldal kommunes planstrategi skal Trafikksikkerhetsplanen revideres i 2021.

Vedlagt følger administrasjonens forslag til plan, der del 1 er en generell del for nevnte periode, og del 2 er en handlingsdel som skal oppdateres årlig. 

 

På Instagram finner du oss som hattfjelldalkommune.

Gjennom bilder vil vi framsnakke den vakre, flotte bygda vår, og det gode liv vi lever her.

Vi blir veldig glad om DU sender oss et bilde du vil publisere. Det er også fint om du legger ved en liten tekst. Selvfølgelig vil det stå hvem som har tatt bildet. Bildet sender du oss via meldingsfunksjonen i Instagram.

 

Fra 29. mars er det akseltrykkbegrensning på 3-tonn, på flere kommunale veger.

Vi jobber kontinuerlig med å holde beboere ved sykehjemmet trygge gjennom pandemien. Besøk av pårørende er viktig for våre beboere og deres livskvalitet, og vi ønsker å tilrettelegge for så trygge besøk som mulig. Vi har derfor skjerpet fokus på smittevern for våre beboere. Vi ber om forståelse og samarbeid rundt følgende smitteverntiltak i tiden fremover.
Rutinene vil gjelde frem til det kommer nye retningslinjer 12. april.

Kommunens energi- og klimaplan skal revideres. Planprogrammet for dette er nå fastsatt. Planprogrammet er et styringsverktøy for den videre planprosessen.