Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Minner om 10 dagers karantene hvis du har vært i Sverige. Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Helsepersonell og deres arbeidsgivere skal utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet. Her er rådene som skal følges.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

 

Østbø startet tømming av septiktanker i uke 29. Huseier bes sørge for å fjerne jord etc. over tanklokk og sørge for adkomst til tank. Som tidligere pumpes vann tilbake til tank.

Det pågår dugnadsarbeid med legging av fiber langs den kommunale veien til Garsmark.
Vennligst vis hensyn og ha tålmodighet med de som arbeider med dette.

Forslag til planprogram for kommunedelplan energi- og klima er i PRU møte den 01.07.2020 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-13.

Samtidig varsles også oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven §11-12.

 

Søknadsfrist 05.07.2020

Idag har de dyktige damene på kjøkkenet hatt kafe for beboere på sykehjemmet med nydelige melkkaker og hjemmelagde makroner 

Uke 28 og 29 - Stengt,
Uke 30 og 31 - Vanlige åpningstider,
Uke 32 og 33 - Stengt

 

 I perioden 15. april til 15. september er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge.