Alminnelig Ettersyn - Formannskapets forslag til meddommere for perioden 2025 -2028

I henhold til domstolloven §68 legges formannskapets forslag ut til alminnelig ettersyn i 2 uker. De som har noe å innvende mot forslaget oppfordres til å melde det til kommunen innen 15.mai.

Formannskapet har i møte 17.april foreslått kandidater til meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksråd  og jordskifteretten fra Hattfjelldal kommune.

Endelig utvalg av disse gjøres av kommunestyre i juni.

Forliksråd: 
Håvard Nygård 
Stine R. Engdal
Ragnhild Røiseland

Vara:
Eli Brøndbo
Jørn Tommy Konradsen
Ivar Reinfjell

Jordskiftemeddommere:
Anne Tove Lie
Gunhild Nerli
Børge Sæterstad
Aslak Jåma

Helgeland tingrett -meddommere: 
Elin Hjerpås
Tora Mjølkarlid
Louise Fontain
Henni Almås
Kristina Lenningsvik
Anne Siri Hamarsbøen
Isabell Hofstad
May Kristin Nordmo
Sami Abdullah
Aleksander Holmli
Håkon Sæterstad
Tommy Johansen
Håvard Sjåvik
Even Hagen
Fred Ivarrud
Johan Stångberg

Hålogaland lagmannsrett - meddommere:
Mona Rita Skundberg
Stein Are Dahl

Skjønnsmedlemmer: 
Lillian Sæterstad
Kjetil Sjåvik