Arrangerer du aktiviteter for ungdom - frist den 29.02.2024 for å søke om ungdomsmidler

Alle lag og foreninger, samt andre grupper som arbeider med ungdom kan søke om støtte til aktiviteter/arrangementer for ungdom. 
Frist for å søke er den 29.02.2024

To jenter har det gøy på ski - Klikk for stort bilde Unsplash - Eirik Uhlen

Ungdomsrådet bestemmer hvem som skal få tilskudd og eventuelt hvor mye. Retningslinjene som gjelder for ordningen brukes når ungdomsrådet skal prioritere.

Retningslinjer for tildeling av ungdomsmidler: 

 • Støtter lokal fritidsaktivitet for ungdom. Det tas hensyn til bredde av ulike aktiviteter, da man ser på Hattfjelldal som en plass til alle med ulike interesser.
   
 • Turer støttes med 300,- pr ungdom som deltar Turen må ha fritidsaktivitet-tema som innhold. 
   
 • Hvem kan søke? Lag, foreninger og andre grupper kan søke. Ungdom oppfordres til å delta i søkeprosessen, da de får mulighet til medbestemmelse i egen aktivitet. Det vil og gi erfaring i planlegging og søknadsskriving!
   
 • Målgruppen er ungdom mellom 12 og 20 år Kan og gjelde yngre ungdom (for eksempel rekruttering), men hovedgruppen skal gjelde den aldersbestemte gruppa. Her må det opplyses om hvor stor gruppe det søkes støtte til. 
   
 • Selvfølgelig støtter man bare rusfrie aktiviteter/ arrangementer.