Barn på krisesenter? Følg Emrik for å få et innblikk i hverdagen der

Emrik, kjent fra serien « Rabalder»  på NRK Super flytter inn på krisesenteret i Salten og gir oss et innblikk i hverdagen der.  Filmen passer for både barn, unge og voksne. Opplever du vold i nære relasjoner? Ta kontakt med Helgeland krisesenter på døgnåpen telefon 75 17 36 99.