Bra Mat kurs For Bedre Helse

Frisklivssentralen planlegger å arrangere «Bra Mat kurs For Bedre Helse» i januar og februar. «Bra Mat For Bedre Helse» er ett endringsbasert kostholdskurs som går over fem kvelder (tirsdager). Med utgangspunkt i mottoet «små skritt for varig endring» skal kurset motivere deltakere til endring av kostholdsvaner.

Kursstart: 
Tirsdag 18. januar kl.16.00-18.00

Kurssted:    
Hattfjelldal helsehus

Kursavgift:
kr 100,-                                                              

Påmeldingsfrist:
Torsdag 13. januar

Max antall deltakere er 10 stk.  
Minimum 3 deltakere for gjennomføring av kurset. 


Kurset passer for alle voksne som av forskjellige årsaker trenger veiledning eller inspirasjon til å ta gode og varierte valg i en ellers så hektisk hverdag. Kurset baseres på helsedirektoratets anbefalinger, samtidig som det fokuseres på praktiske tips og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Dette er ett lavterskel tilbud hvor vi fokuserer på ett godt samhold og en trygg læringsarena. Det vil være forskjellige gruppeaktiviteter på de ulike kurskveldene, hvor vi blant annet lager mat sammen. Første planlagte kurskveld er tirsdag 18.januar kl. 16.00-18.00. Frist for påmelding er torsdag 13.januar 2022. Gjeldende regler for smittevern følges.

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Anne Kristine Sørdal på tlf.: 97985228 eller på epost: Anne.Kristine.Sordal@hattfjelldal.kommune.no