Døgnbemannet barnevernsvakt for akutte situasjoner hele påsken

Indre Helgeland barnevernvakt:

Døgnbemannet hele påsken.
(utenom kommunens åpningstid). Telefon 992 85 300

Gjelder akutte situasjoner (fare for liv og helse)

Indre Helgeland barnevernvakt er et interkommunalt samarbeid mellom Vefsn, Hemnes, Grane og Hattfjelldal.

Indre Helgeland barnevernvakt er et interkommunalt samarbeid mellom Vefsn, Hemnes, Grane og Hattfjelldal.