Flyktninger til Hattfjelldal

Informasjon om mottak av flyktninger i Hattfjelldal kommune:

Formannskapet har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 45 flyktninger i år. Vi har foreløpig ingen informasjon om når de kommer eller om det er familier, enslige eller gamle vi skal bosette.

Administrasjonen har satt ned arbeidsgruppe både i avdeling for Helse og omsorg og i avdeling for Oppvekst og kultur, for å planlegge en best mulig mottagelse av flyktningene når de kommer.

Våre boliger i Toppenveien 17 og 19 ble bygd for bosetting av flyktninger med tilskudd fra Husbanken. 
I noen år har Hattfjelldal kommune ikke blitt anmodet om å bosette flyktninger, og vi har da fått tillatelse fra Husbanken til å kunne leie ut disse boligene til andre. Når vi nå får flyktninger krever Husbanken at leilighetene igjen blir benyttet til bosetting av denne gruppen, ellers vil Hattfjelldal kommune måtte tilbakebetale mottatt tilskudd fra Husbanken.
De som har bodd i i disse boligene får tilbud om annen bolig i kommunen. 

Hattfjelldal kommune er klar over at det er stort behov for informasjon om hva som skjer, men foreløpig har heller ikke vi fått mer informasjon fra sentrale myndigheter. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har mer informasjon å gi.

Ta godt imot flyktningene når de kommer til bygda vår!

Mer informasjon om flyktninger fra Ukraina