Har du sett gaupespor?

To gauper i snøelandskap - Klikk for stort bilde klaas huizenga fra Pixabay Nå er det høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.

Alle innmeldinger av familiegrupper av gaupe honoreres med kr 3000,-.

Vilkåret er at Statens naturoppsyn kan dokumentere observasjonen etter gjeldende regler.

Registreringssesongen startet 1. oktober og avsluttes ved utgangen av februar hvert år fordi voksne dyr går sammen i parringstiden i mars og derfor feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper.

Etter registreringssesongen bruker Rovdata disse dataene for å beregne hvor mange ulike gaupefamilier vi har i fylket.

Alle som er dusørberettiget vil bli kontaktet av Statsforvalteren når registreringssesongen er over. Dusør regnes som skattepliktig inntekt.

Lokal rovvilkontakter i Hattfjelldal:

  • Anne Siri Hammarsbøen, mobil 413 11 694
  • Håvard Sjåvik, mobil 412 58 002
  • Roar Tjolmen, mobil 416 04 405

Statsforvalteren i Nordland
Statens naturoppsyn