Høring - Anmodning om uttalelse til søknad fra Krutåga Kraft AS

Om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider - Krutåga kraftverk - Hattfjelldal.

Høringsfrist: 26.02.2024

Brev fra Statsforvalteren i Nordland (PDF, 62 kB)

Søknad om utslippstillatelse fra midlertidig anleggsvirksomhet for bygging av Krutåga kraftverk i Hattfjelldal (PDF, 31 kB)

Sweco - brev til Krutåga Kraft  - Til søknad om midlertidig utslippstillatelse for tunneldriving (PDF, 342 kB)