Informasjon om Jodtabletter

På grunn av krigen i Ukraina er det mange som er bekymret, og lurer på om man trenger å ta jodtabletter. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge.
 

Hattfjelldal legekontor har jodtabletter i beredskap. 
De vil sørge for utlevering av tabletter til målgruppen i løpet av 8 timer om det kommer varsel fra myndighetene.

Hvorfor

Dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge mennesker. Dette reduserer sannsynligheten for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.

Når skal tablettene tas

Hattfjelldals befolkning vil få nærmere beskjed gjennom nasjonale medier, kommunens hjemmeside, på Facebook og på sms om det blir nødvendig. 
Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene vurderer at de skal tas!

Målgruppe

Det er viktig at jodtabletter gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende.
Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år.
Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter.
Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter.

Mer informasjon fra DSA