Kommunalsjef for Oppvekst- og kultur og rektor ved hattfjelldal skole

 Lisbeth Krutnes er konstituert som kommunalsjef for Oppvekst- og kultur fom 01.10.2022 tom 31.08.2023. Hun vikarierer for Inga-Lill Sundset som er innvilget permisjon uten lønn.

Ann-Elen Sæterstad Olsen er konstituert som rektor ved Hattfjelldal skole fom 01.10.2022 tom 31.08.2023.

Vi ønsker dem lykke til med ny rolle og nye oppgaver.