Nye scooterløyper i Hattfjelldal

Kommunestyret har gjort vedtak om fastsetting av åtte nye løyper

Kommunestyret har i møte den 17.02.2021 , sak 002/21 gjort følgende vedtak:

Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og forskrift 15. mai 1988 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 42, vedtar og fastsetter Hattfjelldal kommunestyre følgende løyper:

1, arm Skundberg,
2, arm Engan og arm Tjønna hyttefelt
3a, arm Sandøreng
4, arm hotellet
6a, arm Haugtun og arm Stikkelvika
6d, arm Tvildal

Les vedtaket i sin helhet

Scooterløyper finner du på løypekart. Åpne løyper er farget grønn.

Scooterlisens.no er vår leverandør av løypekort.