PRESSEMELDING

Nå lanseres portalen VelgHattfjelldal.no, rettet mot tilflyttere, gründere og bedrifter 

Hattfjelldal kommunestyre besluttet i 2020 å iverksette et bolystprosjekt, med mål å øke tilflytting og skape nye arbeidsplasser.

Det har derfor siden 2020 vært jobbet med et bolystprosjekt med mål om å utvikle kommunen som bo- og levested. Hattfjelldal kommune har engasjert Relocate AS til å bistå kommunen i arbeidet. Relocate er et kommunikasjonsbyrå som blant annet har spesialisert seg på digitale tilflytterflytterprosjekter.

Kommunen og Relocate har siden i fjor høst jobbet sammen om et tilflytterprosjekt, og utviklingen av en ny nettside som verktøy i dette arbeidet.

Fredag den 14.01.22 lanseres portalen VelgHattfjelldal.no, og med det starter en rekrutteringskampanje som sørger for konstant synlighet av kommunen på nett. 

Målet med kampanjen er å sette Hattfjelldal på kartet, vekke interesse, og tiltrekke seg tilflyttere og nye bedrifter.

Nettsiden fremmer kvaliteter, muligheter og insentiver i Hattfjelldal, som betydelige næringstilskudd og boligtilskudd. Den viser at kommunen er et godt sted å bo og etablere seg - særlig for personer som søker seg ut av byer og mot en mer naturorientert og landlig livsstil.

Hattfjelldal er med dette en av få kommuner som benytter seg av mulighetene i seneste markedsføringsteknologi og intensjonsbasert målretting i tilflyttingsarbeidet.

Hvert år vil Hattfjelldal nå ut med millioner av annonsevisninger rettet mot personer i målgruppene enkeltpersoner, gründere og bedrifter, som kan ha interesse av å etablere seg i Hattfjelldal. Dette vil resultere i tusenvis av besøk til nettsiden, som vi igjen håper vil føre til økt interesse, henvendelser, dialog og tilflytting, sier ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie.

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/