Søk Polarsirkelen friluftsråd om midler til friluftslivstiltak innen 30.09.2022

Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftslivstiltak i kommunene. 
I 2022 er det satt av 90.000, - til fondet, kr. 15 000, - pr kommune.

Søknadsfrist for midler i 2022 er 30.09.2022

Lag og foreninger, skoler og barnehager inviteres herved til å søke på disse midlene til friluftslivsretta prosjekter for allmennheten. Prosjektene skal godkjennes av administrasjonen i Pf og kommunens faglige kontaktperson i fellesskap. Prosjektene skal være i tråd med formål og satsninger for friluftsrådet, og realiseres i det aktuelle driftsåret. Midlene betales ut etterskuddsvis og etter tilsendt faktura og dokumentasjon på oppstart av og/eller utført arbeid. 

Kriterier: 

  • Søker må ha eget org.nr og være en ideell organisasjon, medlemsforening eller skole/barnehage. Privatpersoner kan ikke søke. 
  • Tiltaket må være tilgjengelig for allmenheten 
  • Tiltaket krever egeninnsats i form av delfinansiering og/eller dugnad tilsvarende tilskuddets størrelse. 

Eksempel på tiltak:

  • Turkart
  • Klopping og skilting av turløyper.
  • Infrastruktur tilknyttet turløyper
  • Gapahuk, bålplass 
  • Naturleikeplass
  • Utstyrsbase 
Søknaden sendes:
* pr mail til polarsirkelen@friluftsradet.no eller
* pr post til  Moveien 24, 8700 Nesna


Pål Vinje, daglig leder