Stenging av skuterløyper

Sentrumsløypa fra Fjellfolkets hus, via undergangen RV til Hotelveien, stenges for sesongen på grunn av manglende snø.

Andre deler av løypenettet kan også bli stengt av samme grunn.

Deler av løype 9, 16 og 17 er stengt av andre grunner.

Førere er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på hvilke løyper som er åpne

Se oversikt over åpne og stengte løyper