Til dere som kjører skuter

Kommunen får til tider henvendelser fra publikum rundt om i Hattfjelldal på ting som kunne vært bedre.

Flere opplever uønsket kjøring på deres innmark.
Vi ønsker derfor å påminne alle skuterførere om at kjøring på innmark krever grunneiers tillatelse.

Vi vil også oppfordre førerne til å ta hensyn der løypene går nært hus og hytter. Her er fartsgrensen satt ned for å minske støyen.
Løyper kan måtte stenges hvis ikke naboer opplever at støyen holdes på et akseptabelt nivå.