Tor Erik Bolstad fikk årets Hattfjelldalspris

Klikk for stort bildeÅrets Hattfjelldalspris ble utdelt under Torgdagen i Hattfjelldal. Det er kommunestyret som vedtar hvem som skal motta den, og i år gikk prisen til Tor Erik Bolstad.

Hattfjelldalsprisen ble utdelt av Ordfører Harald Lie.

Bolstad fikk prisen for sitt arbeid med å oversette flere av Vaclev Marek sine dagbøker til norsk. Dette har han gjort for å belyse lokalhistorie fra Hattfjelldal. Han har også laget flere kalendere med flotte, historiske bilder fra Hattfjelldal. Arbeidet hans har vært til stor hjelp for nasjonalbiblioteket. I alt 2300 bilder og flere dagbøker, skrevet av Marek, vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten både lokalt og for hele nasjonen.

Vaclav Marek (1908-1994) var fra Tsjekkoslovakia, og kom til Susendal i 1933 for å skaffe seg arbeid. 

Han var opptatt av de etniske og kulturelle problemstillingene i forholdet mellom nordmenn og  samer, og studerte språket og kulturen til begge folkeslag. Han fotograferte de han ble kjent med, både samer og nordmenn. Samtidig som han fotograferte deltok han i arbeidslivet, var gårdsarbeider, reingjeter, fangstmann og jeger. Marek dro tilbake til Tsjekkoslovakia i 1948. Han mottok Hattfjelldal kommunes kulturpris i 1991.

I statuttene heter det at Hattfjelldalprisen kan gis til alle borgere, som på en spesiell måte har bidratt til et sosialt og pulserende miljø i kommunen. Det betyr at en person eller organisasjon som gjør noe ekstra for at det skal være godt å bo i Hattfjelldal, er aktuelle for prisen. Det være seg kulturelt, sosialt, arbeid med barn og unge, noen som har startet opp/driver bedrift eller ganske enkelt gleder sambygdinger.

Formannskapet utgjør nominasjonskomiteen, og juryen er kommunestyret. Premien er et diplom og «Hatten lysestake» med inskripsjon. Prisen utgjør i tillegg en pengepremie på 5000 kroner. Kandidater nomineres av bygdas befolkning hvert år, og i år var det flere aktuelle kandidater.