TV-aksjonen Leger Uten Grenser

TV-aksjonen 2022I Hattfjelldal kommune vil ikke bøssebærere komme på besøk i år. Unntak er sykehjem og Bo- og Service der de beboerne som ønsker det vil få besøk. 

Innbyggerne oppfordres til å gi via Vipps, SMS eller via TV-aksjonens kontonummer. 

Vipps: 2133
SMS: Send TVA til 2133 ( 300,-kr )

TV-aksjonskonto: 8380 08 09005

Sammen redder vi liv!

Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisin til mennesker som trenger det mest.

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.  

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Det skal gis vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

TV-aksjonen Leger Uten Grenser skal gi medisinsk behandling til dem som trenger det mest. Sammen redder vi liv!