Utlysing av pris for veldrevet gårdsbruk 2022

Kyr på beite - Klikk for stort bildeKyr på beite Pixabay Nordland landbruksselskap har hvert år siden 2012 delt ut en pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland. Prisen skal gå til en gårdbruker, brukerfamilie eller et fellestiltak som er en god ambassadør for landbruksnæringa. Alle landbruksproduksjoner er aktuelle.

Vinneren får en vandrepokal og et diplom.

Selskapet ønsker nå å få inn forslag til vinner(e) av prisen for 2022
Vi vet at det finnes mange gode kandidater rundt om i fylket. Men for å kunne dele ut prisen er vi avhengig av å få inn forslag på kandidater fra personer eller organisasjoner som kjenner gården og brukerne godt. Vi vil gjerne ha mange å velge mellom. Prisen gjelder alle landbruksproduksjoner. Styret for selskapet utpeker vinneren etter forslag fra en komite med representanter for Nordland bygdekvinnelag, Mattilsynet, NLR – Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge og Statsforvalteren i Nordland.

Kriterier som vektlegges:

  • Kandidaten kan være enkeltbruker, brukerfamilie eller fellestiltak. Arbeidet på gården skal være en viktig inntektskilde for kandidaten.
  • Kandidaten må vise til god utnyttelse av gårdens ressurser
  • Drifta må ivareta bærekraft, miljøhensyn og god dyrevelferd
  • Kandidaten skal være utadrettet og ha en positiv holdning til yrket
  • Kandidaten skal ha vist et engasjement ut over selve gårdsdrifta, og være en god ambassadør for landbruksnæringa

Forslagsfristen er 31. januar 2023. Send oss begrunnede forslag til kandidater innen denne fristen. Adressen er: john.kosmo@online.no. Forslag som ikke har nådd opp tidligere kan gjerne sendes inn på nytt.