Utskifting av vannledning i Bj. Aaslids vei - veien stenges i perioder

Et firma fra Inderøy i Trøndelag skal skifte vannledninger for kommunen på strekket fra Gamle Elsvassvei 4 til Bj.Aaslids vei 46. 

Oppstart er planlagt mandag 23. oktober. 

 

Entreprenør har varslet om at veien blir stengt i perioder:

Område 1: Stengt uke 43, mandag 23. okt. til torsdag 26. okt.

Område 2: Stenges og jobbes med i uke 44, 45 og 46. 

Område 3: Stenges og jobbes med i uke 46, 47 og 48.

 

Ta kontakt med entreprenør Anders Fossum eller Ragnhild Haugen (kommunen) hvis dere har spørsmål.

Kart over veg - Klikk for stort bilde Ragnhild Haugen