Vi søker etter ferievikarer i helse- og omsorg

Hattfjelldal kommune søker etter ferievikarer i Helse- og omsorg i ukene 26-33. Søk da vel!
Ferievikarer som binder seg  i 5 uker sammenhengende uten fravær, får en bonus på kr 8500,-
Hvis du ønsker å jobbe som ferievikar uten å gjøre dette sammenhengende i 5 uker, er du også velkommen til å søke.
 

Enhet for hjemmebaserte- og institusjonsbaserte tjenester:

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmetjeneste, Nyborgveien bofellesskap – som er et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.
Institusjonsbaserte tjenester består av sykehjemmet og Alvetun som er bolig for ung voksen med spesielle behov.
Til disse enhetene søker vi etter ferievikarer som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider og pleieassistent. Arbeidet inngår i turnus inkl. muligheter for langvakter (12,5 timer) på helg.
Langvakter er frivillig og du må være 18 år for å kunne jobbe langvakter og nattevakter.
I søknaden ønsker vi at du svarer på følgende punkter:
1.    Hvilken periode kan du jobbe, eventuelt ikke jobbe?
2.    Hvor ønsker du å jobbe i prioritert rekkefølge?
3.    Ønsker du å jobbe langvakter?
4.    Har du førerkort klasse B?

Vi søker etter personer som:

Har norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier, eller elever/studenter som tar slik utdanning
•    Har interesse for å jobbe innen pleie- og omsorg, selv om du er ufaglært eller gjennom studiene har valgt en annen karrierevei enn helsefag
•    Har erfaring fra stillingens ansvars- og arbeidsområde
•    Fortrinnsvis har fylt 18 år, men søkere under 18 år vil også bli vurdert
•    Har gode kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig (krav om B2 hvis du ikke er skandinavisk statsborger)
•    Har førerkort klasse B hvis du søker på stillinger i hjemmebaserte tjenester.

Nærmere opplysninger om stillingene i enhet for hjemmebaserte- og institusjonsbaserte tjenester får ved henvendelse til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Mayken Olsen på tlf. 75 19 48 96 eller på e-post: linda.mayken.olsen@hattfjelldal.kommune.no, eller til  fungerende enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Elin Linder, tlf. 75 18 49 03 eller e-post. elin.linder@hattfjelldal.kommune.no

Enhet for helsetjenester:  

Vi søker etter helsesekretær/sykepleier til vårt legekontor.
Vi søker etter personer som:
•    Har norsk autorisasjon som helsesekretær eller sykepleier, men også andre søkere kan komme i betraktning hvis vi ikke får søkere som oppfyller kravet om norsk autorisasjon.
•    Har erfaring fra arbeid som helsesekretær ved legekontor
•    Har gode kunnskaper i journalsystemet CMG
•    Har gode kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig (krav om B2 hvis du ikke er skandinavisk statsborger).

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende enhetsleder for helseavdelingen , Cesilie Larsen på tlf. 47 63 86 76 eller på e-post: cesilie.larsen@hattfjelldal.kommune.no.

Bonus ved 5 uker sammenhengende jobb

Alle vikarer som binder seg for 5 uker sammenhengende jobb, vil få en bonus på 8500kr.
For å få bonusen kan du ikke ha fravær i løpet perioden og må jobbe 100 % stilling.
Bonusen vil utbetales i september 2024.

Felles for alle stillingene:

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting.
De som ansettes i stillingen plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.
Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler.

Søknadsfrist: 01.04.2024

Send søknad her

Eller til: Hattfjelldal kommune, O.T Olsensvei 3a, 8692 Hattfjelldal

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal


 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 90 91 22 68
Jari-Matti Pynnönen
Åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Cesilie Larsen
Fungerende enhetsleder helseavdeling
E-post
Mobil 47 63 86 76