Viktig melding til jordbruksnæringen - frist for søknad om tilskudd 15. oktober

Hanne Bråten  Minner om at søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd, produksjonstilskudd og avløsertilskudd er 15. oktober.