Vil du samle inn DNA-prøver etter bjørn?

Unsplash - Zdenek Machacek Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn. Materialet brukes for å få oversikt over bjørnebestanden i landet.

Oppfordringen kommer fra Rovviltnemnda og Statsforvalteren.
De utlover dusør for innsamlede prøver som ved DNA-analyse viser seg å være fra bjørn.

Les mer på Statsforvalteren i Nordlands nettside