Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Organisasjon

Administrasjon

Informasjon om administrativ ledelse i Hattfjelldal kommune.

Rådmann er ifølge kommuneloven den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon.

Rådmann
Stian Skjærvik 

Telefon: 75 18 48 05
Mobil: 47 67 80 52
Epost: 
stian.skjaervik@hattfjelldal.kommune.no

Rådmannen og de 3 kommunalsjefene utgjør ledergruppen.

Kommunalsjef oppvekst og kultur
Fred R. Johansen

Telefon: 75 18 48 20
Mobil: 47 64 93 80
E-post: fred.r.johansen@hattfjelldal.kommune.no

Tjenester under kommunalsjefområdet:

 • Barnehager
 • Grunnskoler og SFO
 • Frivilligsentral
 • Kulturskole
 • Bibliotek
 • Ungdomsarbeid
 • Samisk forvaltning
 • Spesialundervisning
 • Idrett
 • Fritid

Kommunalsjef Helse og omsorg
Turi Thorsteinsen

Telefon: 75 18 48 52
Mobil: 93 44 17 73
E-post: turi.thorsteinsen@hattfjelldal.kommune.no

Tjenester under kommunalsjefområdet:

 • Tildelingskontor
 • Sykehjem
 • Tildeling Omsorgs- og trygdeboliger
 • Rus og psykisk helse
 • Helse
 • Hablitering og rehabilitering
 • Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Legetjeneste og legevakt
 • Helsesykepleier
 • Jordmor
 • Skolehelsetjeneste
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Psykologtjeneste
 • Palliativt plan
 • Aktivitetstilbud til hjemmeboende demente
 • Avlastning
 • Barnevern
 • Hukommelsesteam
 • Fagsykepleier

Kommunalsjef Næring og Teknisk
Bjarne Haugen

Telefon: 75 18 48 31
Mobil: 41 12 82 05
E-post: bjarne.haugen@hattfjelldal.kommune.no

Tjenester under kommunalsjefområdet:

 • Oppmåling
 • Plansaker
 • Renhold
 • Byggesaker
 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Naturforvaltning
 • Næring og etablering
 • Kommunale leiligheter
 • Motorferdsel
 • Vei, vann og avløp
 • Eiendomsskatt
 • Brann og feiing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde