Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Vi har lansert ny nettside, men mangler en del innhold
Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Organisasjon

Administrasjon

Informasjon om administrativ ledelse i Hattfjelldal kommune.

Rådmann er ifølge kommuneloven den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon.

Rådmann
Stian Skjærvik 

Telefon: 75 18 48 05
Mobil: 47 67 80 52
Epost: 
stian.skjaervik@hattfjelldal.kommune.no

Rådmannen og de 3 kommunalsjefene utgjør ledergruppen.

Kommunalsjef oppvekst og kultur
Fred R. Johansen

Telefon: 75 18 48 20
Mobil: 47 64 93 80
E-post: fred.r.johansen@hattfjelldal.kommune.no

Tjenester under kommunalsjefområdet:

 • Barnehager
 • Grunnskoler og SFO
 • Frivilligsentral
 • Kulturskole
 • Bibliotek
 • Ungdomsarbeid
 • Samisk forvaltning
 • Spesialundervisning
 • Idrett
 • Fritid

Kommunalsjef Helse og omsorg
Turi Thorsteinsen

Telefon: 75 18 48 52
Mobil: 93 44 17 73
E-post: turi.thorsteinsen@hattfjelldal.kommune.no

Tjenester under kommunalsjefområdet:

 • Tildelingskontor
 • Sykehjem
 • Tildeling Omsorgs- og trygdeboliger
 • Rus og psykisk helse
 • Helse
 • Hablitering og rehabilitering
 • Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Legetjeneste og legevakt
 • Helsesykepleier
 • Jordmor
 • Skolehelsetjeneste
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Psykologtjeneste
 • Palliativt plan
 • Aktivitetstilbud til hjemmeboende demente
 • Avlastning
 • Barnevern
 • Hukommelsesteam
 • Fagsykepleier

 

Kommunalsjef Næring og Teknisk
Bjarne Haugen
(sett inn bildet til høyre)
Telefon: 75 18 48 31
Mobil: 41 12 82 05
E-post: bjarne.haugen@hattfjelldal.kommune.no

Tjenester under kommunalsjefområdet:

 • Oppmåling
 • Plansaker
 • Renhold
 • Byggesaker
 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Naturforvaltning
 • Næring og etablering
 • Kommunale leiligheter
 • Motorferdsel
 • Vei, vann og avløp
 • Eiendomsskatt
 • Brann og feiing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde