Næringsfond

Næringsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, herunder bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler.

Det kan ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift. Søker må ha sin virksomhet i Hattfjelldal kommune, og være registrert i Brønnøysundregistrene. Søker må ha søkt om grunnfinansiering av tiltaket i ekstern finansieringsinstitusjon (annen bank eller lignende), før det søkes om kommunal støtte.

All bruk av fondet skal skje etter delegert myndighet fra kommunestyret. 

Søk næringsstøtte

Utfyllende informasjon:

Rapporteringsskjema næringsstøtte (PDF, 118 kB)

Retningslinjer for Næringsfondet i Hattfjelldal kommune (PDF, 231 kB)
Regjeringen.no - Veileder offentlig støtte
Regelverk vedr Vefsnafondet, Nærings- og Handelsdepartementet (PDF, 5 MB)

Åpningstider

Hattfjelldal Vekst v/Øyvind Nes

Hattfjelldalsvollen 1A
8692 Hattfjelldal

mobil: 992 69 982

E-post: oyvind.nes@hattfjelldalvekst.no