Vefsnafondet

Fondet skal bidra til å styrke sysselsetningen, øke tilflyttingen og bidra til etablering av nye bedrifter i kommunen.

Søk næringsstøtte

Utfyllende informasjon finner du her:

Rapporteringsskjema næringsstøtte (PDF, 118 kB)

Retningslinjer for Hattfjelldal kommunes Vefsnafond (PDF, 68 kB)
Regjeringen.no - Veileder offentlig støtte
Regelverk vedr Vefsnafondet, Nærings- og Handelsdepartementet (PDF, 5 MB)

Adresse

Hattfjelldal Vekst v/Øyvind Nes

Hattfjelldalsvollen 1A
8692 Hattfjelldal

mobil: 992 69 982

E-post: oyvind.nes@hattfjelldalvekst.no