Frister for å søke om tilskudd i land- og jordbruk

Sau - Klikk for stort bilde Manfred Richter - pixabay

Frist for å søke om produksjons- og avløsertilskudd er 15. mars.
Frist for å søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 1. april.

Søknadsfrist for produksjons- og avløsertilskudd er 15. mars, som vanlig.

Les mer her: https://hattfjelldal.kommune.no/tjenester/naringsliv-og-naturforvaltning/landbruk/jordbruk/produksjonstilskudd/

 

Hattfjelldal Kommune har fått tildelt kr. 200.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i år. Det er kr. 20.000,- mer enn i fjor. Dette er midler som absolutt burde brukes. Søknadsfrist er 1. April.

Les mer her: https://hattfjelldal.kommune.no/tjenester/naringsliv-og-naturforvaltning/landbruk/jordbruk/spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/