Nye Skogbruksplaner i Hattfjelldal

Bildet av fjellet Hatten - Klikk for stort bildeHatten Gunder Garsmark Allskog har fått oppdraget med å lage nye skogbruksplaner med MIS-registreringer  i Hattfjelldal, Grane, Hemnes og Vefsn, inkludert Statskogs eiendommer i disse kommunene. Et viktig og omfattende prosjekt med solid økonomisk støtte fra Statsforvalteren.  Påmeldingsfrist 1.oktober
 

30.august arrangerer kommunen i samarbeid med Allskog og skogeierlaget et felles informasjonsmøte på
Fjellfolkets Hus, kl 19:30,  der Allskog informerer om planarbeidet via Teams. på storskjerm. 

Velkommen!

Les informasjon i brosjyren.

 Informasjonsbrosjyre HemnesVefsnGraneHattfjelldal 2022 (PDF, 964 kB)