Høringer i forbindelse med ny opplæringslov

I forbindelse med at ny opplæringslov (LOV-2023-06-09-30) trer i kraft fra den 1.august 2024 skal Hattfjelldal kommune vedta ulike forskrifter. 

Hattfjelldal kommune sender med dette forslag til nye forskrifter i forbindelse med ny opplæringslov som gjelder fra 1.august 2024. 
Følgende forslag til forskrifter legges herved ut på høring:

1. Forskrift om hovedmål grunnskolen Hattfjelldal kommune (PDF, 183 kB)
2. Forskrift om permisjoner grunnskolen Hattfjelldal kommune (PDF, 207 kB)
3. Forskrift om Skolefritidsordning (SFO) i Hattfjelldal kommune (PDF, 181 kB)
4. Forskrift om skoleregler og skoledemokrati – grunnskolen i Hattfjelldal kommune (PDF, 403 kB)
5. Forskrift om skolerute grunnskolen Hattfjelldal kommune (PDF, 188 kB)

Høringsfristen er 22.mai 2024. 
Vi ber om at høringsuttalelser sendes til post@hattfjelldal.kommune.no
Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert. 
 

Lisbeth Krutnes
Tjïelten Byjjenimmie jih Kultuvrh-åejvie/Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 48 20
Mobil 91 57 39 58