Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (Covid-19)
Hattfjelldal kommune har fått tildelt  
kr. 250 000,- i ekstra bevilgning i forbindelse med Covid-19 situasjonen.

Målet med tilskuddet er  å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Med bakgrunn i værvarslingen og generell stor snøskredfare er vi nødt til å stenge scooterløypene fra og med nå og inntil videre.

Vi kommer med mer informasjon etter nedbørsperioden.

Sommerens vakreste eventyr!

Hattfjelldal, uke 30, Mandag til onsdag på Sørtjønna.

Påmelding starter 22.3. kl. 0900. på www.deltager.no

Kommunestyret har gjort vedtak om fastsetting av åtte nye løyper

 

Et  nyttig kurs for deg som har problemer med søvn. 

Påmeldingsfrist: 22.mars.
For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Anne Kristine Sørdal eller Malin Røyseng på telefon eller e-post.

Begrenset antall plasser.

Flere løyper vil sannsynligvis åpnes i løpet av kvelden.

Følg med på løypekartet

Dette er oppdatert til enhver tid.


Løype fra Pantdalen, over Unkervatn og til Hals, fra Finnes og hele runden på Røssvatnet (inkludert Vesterbukta) er åpnet.

Vær obs på at det er fare for overvann og krav på alle islagte vann og myrer.

Ønsker dere en riktig god tur, og vær varsom. 

Når du besøker Hattfjelldal Rådhus er det viktig at du registrer ditt besøk, for at smittesporingen blir enkel og rask, hvis vi skulle få et smitteutbrudd.