Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Minner om 10 dagers karantene hvis du har vært i Sverige. Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Hattfjelldalshallen åpnes opp for bruk iht. disponeringsplanen 2019/2020.

Ansvarlig for hver enkelt gruppe skal påse at alle overholder retningslinjene iht. veilederen fra myndighetene.

 

Hattfjelldal kommune ønsker å gi råd om smittevern til befolkningen og til virksomheter. Det er hver enkelt bedrift/ virksomhet som har ansvar for at smittevern- reglementet blir fulgt. 

Hattfjelldal kommune skal også drive tilsyn med virksomheters etterlevelsen av smitteverntiltak. Kommunen kan gi pålegge etter smittevernloven. 

Vi trenger flere hender!
Er du over 18 år, og har lyst og anledning til å jobbe som vikar i en periode; ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

 

  Her kommer litt informasjon om åpningen av skolene.

Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. 

Kontakt fastlegen din når du trenger det - Husk å avtale på telefon eller nett først. Les mer om testing covid-19:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmtelefon for barn og unge 116111
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 80057000