Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Sjef Heimevernet har besluttet at fredag 4. desember 2020 skal benyttes til denne markeringen. Dagen er valgt fordi Heimevernets årsdag, 6. desember, i år faller på en søndag. Heimevernets soldater oppfordres til å bære sin militære uniform til, fra og på jobb, forutsatt at arbeidsgiver godkjenner dette.

 Åpning ved Susendal oppvekstsenter fredag 18.desember kl 14.00.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 
Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

 

Med forbehold om endrede smittevernregler vil vi  i januar videreføre tilbudet med ICDP foreldreveiledningsgrupper i Hattfjelldal.

 Hattfjelldal kommune har gjennomført opplæringsprogrammet "Tidlig Inn", som øker kompetanse om psykisk helse, rusmidler og vold i svangerskap og småbarnstid. 
Ko-RusNord har publisert en flott artikkel om arbeidet vårt.   

For å bidra til å begrense importsmitten har regjeringen besluttet å innføre midlertidige stenging av en rekke grenseoverganger fra 2. januar 2021.

Umbukta er nærmeste åpne grenseovergang.

Vaksinering av innbyggere i Hattfjelldal begynner onsdag 06.01.21 (beboere på sykehjemmet).

20% av vaksinene vi mottar kan nå forbeholdes helsepersonell.