Hattfjelldal Ungdomsråd har midler til støtte for lokale ungdomsaktiviteter.

Søknadsfrist: 01.09.2022
 

Hattfjelldal kommune gir bort 7-8 brukte vinduer i størrelse 120 x 180 cm.

Første mann/kvinne til mølla.

De kan hentes uten nærmere avtale ved Paviljongen (tidligere barneskolen) etter skoletid.

Hattfjelldal kommune skal få utført asfaltering. 
Har du eiendom i nærheten av: Svenskveien, Granliveien, Gamle Elsvassvei, Bjarne Aaslidsvei eller Kalkviksvei er det muligheter.

Ta kontakt med Ingvild mob. nr. 94 78 33 30 så formidler hun kontakt.

Frist: 08.09.2022

Alle over 65 år får nå tilbud om oppfriskningsdose.
Vi vaksinerer 30 august.

NB! De som ønsker vaksine må selv ta
kontakt med legekontoret eller
helsestasjonen for å settes opp til time. 

Bildet av fjellet Hatten

 

Allskog har fått oppdraget med å lage nye skogbruksplaner med MIS-registreringer  i Hattfjelldal, Grane, Hemnes og Vefsn, inkludert Statskogs eiendommer i disse kommunene. Et viktig og omfattende prosjekt med solid økonomisk støtte fra Statsforvalteren.  Påmeldingsfrist 1.oktober
 

30.august arrangerer kommunen i samarbeid med Allskog og skogeierlaget et felles informasjonsmøte på
Fjellfolkets Hus, kl 19:30,  der Allskog informerer om planarbeidet via Teams. på storskjerm. 

Velkommen!

Les informasjon i brosjyren.

 Informasjonsbrosjyre HemnesVefsnGraneHattfjelldal 2022 (PDF, 964 kB)

Mandag 22.august ønsker vi alle våre elever og foresatte velkommen til nytt skoleår!

Elevene møter:
Kl. 08:30 i Hattfjelldal
Kl. 09:00 i Susendal
Kl. 08:30 i Varntresk

Bussene kjører som vanlig.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, bør du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan også selv ta kontakt med oss.

Den nye digitale bekymringsmeldingen kan benyttes av både privatpersoner og offentlig ansatte.

Kulturskolen er et tilbud primært til elever i grunnskolen, men ungdom opp til 18 år og voksne kan også søke om plass.

Det kreves ingen forkunnskaper for opptak i kulturskolen. Eleven bør ha eget instrument, med unntak av korpsinstrumenter.

Frist: 15.08.2022
 

Alle over 65 år får nå tilbud om oppfriskningsdose.
Vi vaksinerer 23. og 30.august.

NB! De som ønsker vaksine må selv ta kontakt med legekontoret eller helsestasjonen for å settes opp til time.

Bassenget med tilhørende garderober stenges for sesongen 01.06.22.

Bassenget åpner igjen første uke etter høstferien.