Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Aleksander Millang (37) har takket ja til stillingen som prosjektmedarbeider i prosjektet Digitale Helgeland, og starter 19. oktober. Han kommer fra stillingen som seniorrådgiver i divisjon innkreving i Skatteetaten, hvor han har jobbet i et av de største digitaliseringsprosjektene Skatteetaten har initiert de siste 10 årene. Før det var han informasjonssjef ved Statens innkrevingssentral. 

I høst startes det opp med ICDP foreldreveiledningsgrupper i Hattfjelldal. ICDP (International Child Development Program) er et foreldreveiledningsprogram som passer for både de som vil lære mer om seg selv som forelder, barnet sitt og hvordan man gjensidig påvirker hverandre.  Veiledningen er relevant for alle foreldre.

Påmeldingsfrist: 25. september til tlf. 97615873 (helsesykepleier)

Barn (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer.  
Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Vi trenger flere hender!
Er du over 18 år, og har lyst og anledning til å jobbe som vikar i en periode; ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

 

 

Søknadsfrist 05.07.2020

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.