Hattfjelldal kommune skal få utført asfaltering. 
Har du eiendom i nærheten av: Svenskveien, Granliveien, Gamle Elsvassvei, Bjarne Aaslidsvei eller Kalkviksvei er det muligheter.

Ta kontakt med Ingvild mob. nr. 94 78 33 30 så formidler hun kontakt.

Frist: 08.09.2022

Alle over 65 år får nå tilbud om oppfriskningsdose.
Vi vaksinerer 30 august.

NB! De som ønsker vaksine må selv ta
kontakt med legekontoret eller
helsestasjonen for å settes opp til time. 

Bildet av fjellet Hatten

 

Allskog har fått oppdraget med å lage nye skogbruksplaner med MIS-registreringer  i Hattfjelldal, Grane, Hemnes og Vefsn, inkludert Statskogs eiendommer i disse kommunene. Et viktig og omfattende prosjekt med solid økonomisk støtte fra Statsforvalteren.  Påmeldingsfrist 1.oktober
 

30.august arrangerer kommunen i samarbeid med Allskog og skogeierlaget et felles informasjonsmøte på
Fjellfolkets Hus, kl 19:30,  der Allskog informerer om planarbeidet via Teams. på storskjerm. 

Velkommen!

Les informasjon i brosjyren.

 Informasjonsbrosjyre HemnesVefsnGraneHattfjelldal 2022 (PDF, 964 kB)

Under Natt i naturen inviteres hele Norge til å ta en natt ute i det fri. Dette er en del av friluftslivets uke som arrangeres over hele landet

Bli med du også lørdag 3. september.

Nordland fylkeskommune inviterer alle interesserte i Hattfjelldal til et innspillsmøte om ung inkludering.

Sted: Sijti Jarnge – samisk kultursenter

Tid: Klokken 12.00 – 14.00

Velkommen til digital skogkveld om ungskogpleie
7.september. kl. 20:00.


Påmeldingsfrist: tirsdag 6. september. 

Arrangementet er gratis.

Cathrine tar pulsen på Hattfjelldal. 

Les bloggpostene hennes på www.fjelliv65.no for å lese om opplevelser og aktiviteter gjennom året.

Denne første bloggposten handler om elgjakt i Hattfjelldal.
Flere bloggposter kommer, så følg med, følg med....

God lesing:)

I Hattfjelldal kommune vil ikke bøssebærere komme på besøk i år. Unntak er sykehjem og Bo- og Service der de beboerne som ønsker det vil få besøk. 

Innbyggerne oppfordres til å gi via Vipps, SMS eller via TV-aksjonens kontonummer. 

Vipps: 2133
SMS: Send TVA til 2133 ( 300,-kr )

TV-aksjonskonto: 8380 08 09005

Sammen redder vi liv!

Cathrine tar pulsen på Hattfjelldal. 

Les bloggpost #2 på www.fjelliv65.no.
 

Påmeldingen og programmet er nå tilgjengelig til Naturdatas viltkonferanse på Scandic Hell, Værnes 10.-11. november.

 


Meld deg på allerede nå og sikre deg plass til to dager med masse påfyll. 

 https://naturdata.no/2022/08/naturdatas-viltkonferanse-10-11-november-2022/?